werk Diederik de Jong
Over Diederik de Jong
contact met Diederik de Jong
DidoCreation
Werk Diederik de Jong
Over Diederik de Jong
contact met Diederik de Jong
GofBreker design door Diederik de Jong
GolfBreker een kunstwerk voor de openbare ruimte ontwerp Diederik de Jong
Tijd is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden, maar in hoeverre zijn we ons daadwerkelijk bewust van wat tijd is.

Bij deze Installatie "GolfBrekers" ga ik in op dit onderwerp en maak ik gebruik van de kustlijn. Eb en vloed is een natuurlijke verschijnsel waarbij de tijd duidelijke wordt weergeven. Helaas is dit fenomeen 's nachts niet zien.

GolfBrekers gaat hier op in en laat door middel van licht zien welke tijd het is ten opzicht van de eb en vloed beweging van het water. Op deze manier probeert GolfBrekers tijd inzichtelijker te maken.
Design: Diedeirik de Jong
Techniek: Marcus Spaapen
M: +31(0)647978046 E: info@didocreation.nl Project 2010